CHINESE

ΕΠΙΠΕΔΑ
HSK Level I – II (A1-A2)
HSK Level III – IV (B1-B2)
HSK Level V – VI (C1-C2)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
HSK
HSKK
YCT

BUSINESS CHINESΕ
Εκμάθηση Κινεζικών για Επαγγελματικούς σκοπούς

COMMUNICATION WORKSHOP
Ενδυνάμωση Προφορικών και Γραπτών Δεξιοτήτων

China