ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ
σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες:
Α1 – Α2
Β1 – Β2
C1 – C2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας για
Επαγγελματικούς Σκοπούς
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας για Υποψηφίους
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΚΕΚ
Φορέας: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

BUSINESS GREEK
Εκμάθηση της Ελληνικής για Επαγγελματικούς Σκοπούς

Greece