Φροντιστήριο Εκπαίδευση

Από το μεγαλύτερο Θεωρητικό Εκπαιδευτήριο στην Ελλάδα

και το Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

  • Πολυετής Εκπαιδευτική Εμπειρία
  • Υψηλή Ποιότητα Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
  • Αυστηρά επιλεγμένο Διδακτικό Προσωπικό
  • Πλήρης σειρά Συγγραμμάτων
  • Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών
  • Σεμινάρια Καθοδήγησης & Υποστήριξης


Lead Academic Consultants:

  • Μαρούσα Μουτάφη
  • Σοφία Μουτάφη

Operation Manager:

  • Σοφία Τριπαμπούκη

Specialized IT Consultant:

  • Παναγιώτης Τριπαμπούκης